Societatea de Imunologie din România (SIR) s-a constituit în 1971 ca organizație profesională a imunologilor români. SIR reprezintă interesele profesionale ale imunologilor români pe plan naţional şi internaţional, promovează cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul imunologiei, dezvoltă în întreaga ţară orice activitate considerată relevantă pentru promovarea imunologiei, dezvoltă învăţământului imunologic universitar şi post-universitar. SIR este o grupare profesională, apolitică, autonomă, patrimonială, fără obiect lucrativ.

Conform statutului, SIR are următoarele atribuţii pe plan național:

  1. Analizează şi propune măsuri pentru rezolvarea diverselor probleme semnalate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul imunologiei;
  2. Informează diferitele instituţii interesate asupra procedeelor şi metodelor noi în domeniul imunologiei, recomandând introducerea lor în cercetarea ştiinţifică şi practica medicală;
  3. Organizează în ţară Conferinţe Anuale de Imunologie şi alte manifestări ştiinţifice (şedinţe de comunicări referate, mese rotunde cu tematică specifică, simpozioane, congrese, cursuri etc.)

Pe plan internațional SIR colaborează cu asociaţii şi organizaţii similare din alte ţări, precum şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care este afiliată: Uniunea Internatională a Societăţilor de Imunologie (IUIS), Federaţia Europeană a Societăţilor de Imunologie (EFIS) şi Asociația Balcanică a Societăților de Imunologie (BAIS). SIR trimite delegaţi care să o reprezinte la Adunarea Generală a organizaţiilor la care este afiliată și sprijină pregătirea şi participarea delegaţilor români la manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul imunologiei şi specialităţilor înrudite.

În prezent SIR are în componență peste 150 de membri în toate centrele universitare și în unități clinice și de cercetare din țară.  Conferința Anuală de Imunologie a ajuns în acest an la cea de-a 47a ediție.

Înscrierea în SIR se face pe bază de cerere, iar menținerea în societate presupune achitarea anuală a unei cotizații. Calitatea de membru SIR conferă dreptul de a participa cu taxă redusă la conferințele anuale, obținerea avizului de participare cu bursă la conferințe internaționale, câștigarea de premii la conferințele anuale, dreptul de a fi ales în organele de conducere ale societății (după 2 ani), obținerea de puncte EMC anual.

 

Act constitutiv SIR                                   Statut SIR